HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Belka Space

Школа Громадського бюджету | Підготовка документації на закупівлі

2 ratings | 41 views
Метою першої Школи Громадського бюджету 2018 – «Реалізація проекту: етап закупівель» є надання інформації про правила тендерних закупівель переможцями Громадського бюджету 2018 в системі Prozorro. Правила ефективної комунікації між розпорядником бюджетних коштів та переможцями. Євген Короткий — автор проектів-переможців громадського бюджету Модератор зустрічі — Сергій Лобойко

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.