HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Belka Space

Женя Короткий | Від фаблабу до власного мікропроцесора у відкритій лабораторії Lampa

21 ratings | 394 views
Презентація доступна за посиланням: https://goo.gl/xn6v6j Євген Короткий - викладач електроніки на факультеті елетроніки у КПІ, координатор проекту "Відкрита лабораторія мікроелектроніки Lampa", працює в області розробки цифрових мікросхем та в галузі створення пристроїв і інтернету речей. На Школі першокурсника Женя розповів про безкоштовний доступ до фаблаб обладнання, вимірювальних приладів і мікропроцесорних плат в лабораторії Лампа, а також про створення власних мікросхем і мікропроцесорів.

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.