HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Belka Space

Георгий Исаченко | Как стать программистом в КПИ?

44 ratings | 1249 views
Георгій Ісаченко вже 5 років працює у GameDev, а також викладає захист програм та даних на ФІОТі. В КПІ можна стати крутим профессіоналом. Але для цього недостатньо просто приходити на пари. Георгій розповів про те, що треба робити і як з розумом витрачати свій час в університецькі роки, щоб стати крутим програмістом.

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
dal9 (1 month ago)
unnamed нормально зашло

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.