HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Belka Space

IoT app: from dream to action | Binary studio

8 ratings | 181 views
Лекція full-stack розробника у Binary Studio Дмитра Беседи про розробку IoT додатків - з чого вони складаються, яким чином взаємодіють з середовищем даних, і що може піти не так. Дмитро займається програмуванням функціоналу для amazon Alexa у вільний час, і ділиться зі студентами своїм досвідом та ноу-хау

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.