HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Brain TV

ІТ освіта в сільській місцевості

28 ratings | 280 views
http://braintv.net | Агропромхолдинг АСТАРТА, Фонд BrainBasket та компанія Міратех розширюють освітній проект, який дозволяє мешканцям сіл отримати базову IТ-освіту, на п’ять областей України. Що це за проект та які враження учнів - дивіться у нашому репортажі. Деталі https://brainbasket.org/ukrayinski-sela-doluchayutsya-do-vivchennya-it/

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Fibonacci Pacoli (4 months ago)
Яка користь мені, як глядачу, від перегляду цього видива ? Ось нащо воно мені ?
Fibonacci Pacoli (4 months ago)
Чому вчать знов таки програмному забезпеченню комерційних гігантів ? Чому НЕ Лінукс ? Самі себе прив'язують до загальних мереж, самі роблять себе залежними.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.