HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Yaradilis Az

Tırtıl kəpənəyə necə çevrilir?

68 ratings | 8645 views
Tırtıllar dünyaya gəldikləri andan etibarən o qədər çox tut yaprağı yeyirlər ki, sürfə dövründən 25 gün keçməsinə baxmayaraq, öz çəkilərinin 10000 qatı ağırlığa çatırlar. Qabığını dəyişən tırtıl ipək toxuyur, barama sarıyır və müntəzəm hərəkətlərlə onu bədəninə dolayaraq içərisində puplaşır. Bu dövrdə hüceyrələr bölünür və tamamilə fərqli bir bədən formalaşdırırlar. Tırtıl iki müxtəlif canlıya aid genetik məlumata sahibdir. Belə ki, barama dövründən sonra tırtılı kəpənəyə çevirən genlər aktivləşir. Bundan sonra bütün sistemi tırtıldan tamamilə fərqlənən, göz oxşayan rənglərə, naxışlara, qüsursuz simmetriyaya malik mükəmməl canlı – kəpənək yaranır. Bəs, görəsən, tırtıl iki fərqli canlıya aid genetik kod daşıdığından xəbərdardır? Bu bənzərsiz çevrilmə prosesini özü idarə edir? Əlbəttə ki, nə canlının özü, nə də təsadüflər mükəmməl yaradılışa malik olan kəpənəyi yarada bilər. Bu heyrətamiz canlı hər şeyin hakimi, sonsuz güc sahibi Uca Allahın əsəridir.

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.