HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Belka Space

КПІшна команда про принципи участі у ГБ3

19 ratings | 213 views
Створено за підтримки команди Відкритого студентського простору “Belka”. Євгеній Козак — засновник скеледрому "КПИскала" fb: https://bit.ly/2MlAGSC Дмитро Столяренко — співзасновник арт-простору "Вежа" fb:https://bit.ly/2l3NHDX Іван Ніколєнко — автор проекту "Безпечна Солом'янка“ Короткий Євген — автор проекту "Відкрита політехнічна лабораторія Lampa" fb: https://bit.ly/2HGuhxI Юлія Корян — керівник проекту "Освітні студії Гретера і Криванека" fb: https://bit.ly/2LJAafN Оксана Бруй — директор НТБ КПІ ім. Г.І.Денисенка fb: https://bit.ly/2LJAafN Єлизавета Ілюсенко — автор проекту "Студія відкритих онлайн-курсів Belka MOOC" fb: https://bit.ly/2sPLaRQ Геннадій Новіков — євангеліст ГБ

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.