HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Belka Space

Можливості для студентів | Каріна Семенко

31 ratings | 680 views
Багато міжнародних можливостей для студентів є доступними, але про них мало хто знає. Також існує дуже велика кількість крутих можливостей та ресурсів для студентів в Україні. Тому ця лекція про різні можливості для студентів: конкурси, стажування, навчання, зустрічі, волонтерство, а також наукові публікації. Перелік ресурсів, якими повинен користуватись студент, щоб знайти для себе можливості для самовдосконалення та відпочинку. Особливістю події буде окремий список можливостей тільки для дівчат, які вчаться на STEM- спеціальностях. Адже є ресурси, які створені спеціально, щоб підтримувати дівчат на шляху до своєї кар'єри у технічних напрямах. Спікер - Каріна Семенко Студентка 1 курсу КПІ, ФТІ - Займається пошуком різних можливостей для школярів та студентів протягом 2 років - Вступила до 6 університетів США з фінансуванням - Переможниця різних наукових конкурсів Презентація доступна за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1r4tmnvwOe9Aegm8_YwBYbpdsOGdEfN_X

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.