HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Belka Space

Радміла Сегол | Університет майбутнього: онлайн-освіта та змішане навчання

5 ratings | 183 views
Школа Першокурсника – це серія коротких та цікавих лекцій від молодих викладачів, викускників КПІ або просто досвічених фахівців, які бажають дати корисні поради новоспеченим студентам. Радміла - заступних секретаря приймальної комісії, закінчила видавничо-поліграфічний інститут і аспірантуру НТУУ «КПІ», автор понад 20 наукових праць - одноосібних і в співавторстві зі студентами. Радміла розповіла, навіщо потрібні курси та змішане навчання а також про можливості покращення освіти в унівеститеті.

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.