HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Yaradilis Az

Peyğəmbərimizin (səv) bu sözü də reallaşdı. Diqqət!!! Bəzi din alimləri bu hədisləri gizlədirlər!!!

3663 ratings | 234213 views
Əbu Cəfər Muhəmməd b. Əli əl-Baqir (əleyhissəlam) buyurdu: … Dəməşq (Şam) kəndlərindən CABİYƏ ADLI YERDƏ BİNALAR YERLƏ BİR OLACAQ; DƏMƏŞQ (ŞAM) MƏSCİDİNİN SAĞ DİVARI UÇACAQ; ... RUM BÖLGƏSİNDƏKİ İĞTİŞAŞ...; TÜRK QARDAŞLAR GƏLƏRƏK ADAYA ENƏCƏKLƏR; VİRANA QALAN İLK YER DƏ ŞAM TORPAĞI OLACAQ... SONRA İRAQA DOĞRU HƏRƏKƏT ETMƏKDƏN BAŞQA MƏQSƏD GÜDMƏYƏCƏK; ... BU ZAMAN XORASAN (İRAN) TƏRƏFDƏN BAYRAQLAR GƏLƏCƏK VƏ MƏNZİLLƏRİ SÜRƏTLƏ QƏT EDƏCƏKLƏR... Muhammed b. İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), səh.279–282. Peyğəmbərimizin (səv) bu sözü gerçək oldu. Bir- Şam kəndlərindən Cabiyə adlanan yerdə binalar yerlə bir olacaq... Peyğəmbərimiz (səv) hz.Mehdinin (əs) zühur edəcəyi axırzamanda Şamın Cabiyə bölgəsində böyük dağıntıların olacağını, evlərin, binaların uçacağını söyləmişdir. İki- DƏMƏŞQ (ŞAM) MƏSCİDİNİN DİVARI UÇACAQ 2013-cü ildə Əsəd qüvvələrinin vurduğu raket zərbələri nəticəsində Şamdakı Əməvi məscidinin şərq divarı dağıldı. Gördüyünüz kimi, Peyğəmbərimiz (səv) 1400 il əvvəl bu divarın dağılacağını bildirib və 1400 il sonra bu hədisdə bildirilənlər eyni ilə baş verdi. Peyğəmbərimizin (səv) bu sözü də gerçək oldu. Üç- ... RUM BÖLGƏSİNDƏKİ İĞTİŞAŞ....; TÜRK QARDAŞLAR GƏLƏRƏK ADAYA ENƏCƏKLƏR;... 1400 illik bu hədisdə Peyğəmbərimiz (səv) açıq şəkildə Kiprdə iğtişaş düşəcəyini, daha sonra türklərin kömək məqsədi ilə adaya enəcəklərini bildirib. Həqiqətən də türklərlə rumlar arasındakı münaqişənin böyüməsi ilə 1974-cü ildə Türkiyə adaya hərəkat təşkil etdi. Ancaq bu gerçəklər də bəzi İslam alimləri tərəfindən ört-basdır edilir, Peyğəmbərimizin (səv) hədislərinin reallaşdığı müsəlmanlardan gizlədilir. Peyğəmbərimizin (səv) bu sözü də gerçək oldu. Dörd- VİRANA QALAN İLK YER DƏ ŞAM TORPAĞI OLACAQ... Yaxın Şərqdə ən çox virana qalan yer Peyğəmbərimizin (səv) xəbər verdiyi kimi Şam torpağı, yəni Suriyadır. Şam, Hələb, Hama, Lazkiyə kimi Suriya torpaqları Əsəd qüvvələri və müxaliflər arasında gedən döyüşlərdə yerlə yeksan oldu. Peyğəmbərimizin (səv) bu sözü də gerçək oldu. Beş- SONRA İRAQA DOĞRU HƏRƏKƏT ETMƏKDƏN BAŞQA MƏQSƏD GÜDMƏYƏCƏK İRAQ və ŞAM İSLAM DÖVLƏTİ İŞİD adı ilə ortaya çıxan qruplaşma əvvəlcə Suriyada qətliamlar törətdi. Daha sonra İraqla Suriya arasındakı sərhədi aradan qaldıraraq İraqa daxil oldu. İraqın ən böyük şəhərlərindən olan Tikrit və Mosulu ələ keçirdi. Bununla da Peyğəmbərimizin (səv) verdiyi bu mühüm xəbər də eyni ilə reallaşmış oldu. Peyğəmbərimizin (səv) bu sözü də gerçək oldu. Altı- ;... BU ZAMAN İRAN TƏRƏFDƏN BAYRAQLAR GƏLƏCƏK VƏ MƏNZİLLƏRİ SÜRƏTLƏ QƏT EDƏCƏKLƏR. ... İŞİD-in İraqa daxil olması ilə İran İŞİD-ə qarşı İraqa yardım etmək məqsədi ilə İraqa əsgər göndərmək qərarına gəldi. İrana məxsus “əl-Qüds” adlı 150 nəfərlik xüsusi təyinatlı dəstə böyük peşəkarlıqla İraqa daxil oldu. Gördüyünüz kimi, Peyğəmbərimiz (səv) yaşadığımız dövrdə baş verən bu böyük hadisələrin ardıcıllığını belə bildirib. Ancaq bir çox İslam alimi bu gerçəkləri müsəlmanlardan gizlədir. Biz də dövrümüzdə baş verən və hz.Mehdinin (əs) zühur əlamətlərindən olan bu hədisləri insanlardan gizlədənlərdən bu hərəkətlərini Allaha və müsəlmanlara necə izah edəcəklərini soruşuruq.

Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.